Quality Label

Als eerste jeugdcentrum in België en als zesde plek in Europa kreeg Destelheide het Quality Label van de Raad van Europa toegekend! Dit label is een bekroning voor het geleverde werk als uitmuntend centrum voor jeugdwerk volgens de strenge standaarden van de Raad van Europa.

Na een driedaags bezoek van een expertteam bevestigde de European Steering Committee on Youth dat Destelheide het Quality Label ontvangt voor de periode 2016-2018. De plechtige uitreiking hiervan vond plaats op 19 mei 2016.

RingTV bracht een kort verslag uit van de award ceremony.

foto van Vormingscentrum Destelheide.

(c) Piet Vranckx

Het Quality Label wordt op Europees niveau uitgereikt aan centra met een focus op jeugdwerk en non-formeel leren. De centra dienen gelinkt te zijn aan nationale overheden en te beschikken over een eigen infrastructuur (met mogelijkheden tot catering en overnachting) waarin het mogelijk is om activiteiten met jongerengroepen te organiseren. Ieder centrum moet ook beschikken over een eigen educatief team om (internationale) activiteiten te ontwikkelen binnen het eigen profiel.

De Raad van Europa waakt erover dat de waarden die zij vooropstellen in hun Europees beleid ook in de gehele werking van de erkende centra terug te vinden zijn. Het gaat hier voornamelijk over tolerantie, toegankelijkheid, duurzaamheid, klantvriendelijkheid, participatie, intercultureel leren en sociale inclusie.

De Raad van Europa was vol lof over het duidelijke profiel van Destelheide als centrum voor jeugd, kunst en creatie. Daarnaast werd ook onze expertise in kunsteducatie geprezen, net zoals onze plannen om Destelheide met het Masterplan de komende jaren verder op de kaart te zetten als "a leading youth facility in Flanders".

Destelheide ontvangt het Quality Label voor de periode 2016-2018. Driejaarlijks wordt het centrum opnieuw geëvalueerd en onderzocht of de aanbevelingen van de Raad van Europa verder opgevolgd werden. Voor de toekomst van Destelheide betekent dit dat we meer dienen in te zetten op het uitwerken van internationale activiteiten en ons centrum meer internationaal zullen promoten. Daarnaast zullen we ook educatief materiaal ontwikkelen dat het werkveld inspireert en dienen we nog meer in te zetten op sociale inclusie.

Lees hier het volledige rapport.

Lees op de website van de Raad van Europa meer over het Quality Label 

(c) Piet Vranckx
 

(c) Piet Vranckx

Minister van Jeugd Sven Gatz: "Dit Quality Label is een erkenning voor de uitstekende werking van de hele ploeg, maakt Destelheide tot een voorbeeld voor andere jeugdcentra en biedt perspectieven om zich in de toekomst ook te ontwikkelen tot een vuurtoren op internationaal vlak. Van harte gefeliciteerd!"

Fanfakids (c) Piet Vranckx

Kunsthumaniora Brussel (c) Piet Vranckx

Ertebrekers (c) Piet Vranckx

Programma uitreiking Quality Label 19-05-2016

Tussen de officiële momenten door kwam ook de creativiteit van Destelheide ruim aan bod. De Fanfakids openden de avond met veel tromgeroffel, de musicalafdeling van de Kunsthumaniora Brussel bracht een catchy medley en de Ertebrekers (de nieuwe band rond Flip Kowlier) zorgden voor zomerse muziekjes. Heerlijk!

Speeches
Free De Backer - Voorzitter vzw ADJ (Destelheide en Hoge Rielen)
Sven Gatz – Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Uitreiking Quality Label
Antje Rothemund – Head of Youth Departement Council of Europe

Gastheer
Guy Uyttebroeck – Directeur Destelheide

Optredens
Fanfakids
Kunsthumaniora afdeling musical
Ertebrekers (Flip Kowlier, Peter Lesage en Jeffrey Jefferson)