Internationaal

Youth Exchange 2018 feMENism © Barbara Jovanovic

 

Destelheide & Hanenbos werken grenzenverbredend. Ook letterlijk: sinds enkele jaren zetten we stevig in op internationale samenwerkingen.

- We netwerken met andere jeugdcentra via het European Platform for Youth Centers van de Raad van Europa,

- we stimuleren culturele uitwisseling onder jongeren via internationale projecten zoals de Youth Exchange,

- en sinds 2017 komen Europese vrijwilligers van het European Solidarity Corps onze werking versterken.

 

Voor onze werking ontvingen we het Quality Label van de Raad van Europa voor de periode 2016 - 2018 en opnieuw voor de periode 2018 - 2023.

 

Heb je vragen of ideeën? Mail liesbet.vanlil@destelheide-hanenbos.be