Aanspreekpunt

Het info- en documentatiecentrum wil uitgroeien tot een concreet aanspreekpunt voor advies en begeleiding rond kunst- en cultuureducatie. Dharts helpt je ook inhoudelijk, adviseert je en verwijst je desgewenst zelfs door naar gespecialiseerde instanties.

Van vraag tot gesprek

  • Heb je concrete vragen over de uitbouw en invulling van een kunstzinnige activiteit binnen Destelheide?
  • Zoek je ondersteunende instanties die jouw kunsteducatieve activiteiten vorm kunnen geven?
  • Wil je een specifieke activiteit uitbouwen rond de architectuur, omgeving, kunstwerken van Destelheide?
  • Ben je de weg kwijt in het kunsteducatieve landschap?
  • Heb je nood aan procesbegeleiding of concreet advies?

Aarzel niet en neem contact op met ons voor een constructief gesprek.